450t+450t Bridge Crane for Hunan Tuokou Hydraulic Power Plant
来源:华新机电 浏览人数:2531 更新时间:2020-11-02 14:39:44

Data in preparation......

Hangzhou Huaxin Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd (HXME)
Address: No. 315 Jinpeng Road, Sandun, Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China
Email: huaxin@huaxinhz.com
Sales Service: +86-571-28257951
After-Sales Service: +86-571-28257271
Fax: +86-571-89905117
Copyright © 2020 Hangzhou Huaxin Mechanical & Electrical Engineering Co., Ltd     Registered Number: Zhejiang ICP No. 14020600, Zhejiang Public Network Security No. 33010602001429 BYMIHUWEB